24 listopada 2018 r. w Warszawie, odbył się zorganizowany przez Nas: Pre – Launch & VIP Course Implanty B-lite w Polsce. Prelegentami podczas tego wydarzenia byli: prof. Stefano Pompei (Rzym) oraz dr Dmitry Batiukov (Mińsk).